П`ятниця, 19.07.2024, 17:02

\

Орієнтована програма для вступників

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ У ВУЗИ

розділ

основні питання

Фонетика
 • звуки мови
 • голосні і приголосні звуки
 • звуки і букви
 • український алфавіт
 • вживання великої букви
 • склад
 • наголос
 • приголосні звуки
 • глухі і дзвінкі приголосні
 • вимова дзвінких приголосних у кінці слів та в кінці складу
 • тверді і м'які приголосні
 • вимова твердих і м'яких приголосних
 • вживання м'якого знака
 • вживання апострофа
 • чергування голосних і приголосних звуків у словах:
 • чергування о, е з і
 • чергування о з е після ж, ч, ш та й
 • чергування приголосних при словотворенні
 • вимова та написання голосних і приголосних у коренях слів:
 • ненаголошених голосних е, и, о
 • ненаголошеного а замість о
 • чергування приголосних при словотворенні
 • написання приефіксів роз-, без-, через-, з-, (із-, с-), значення, вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-
 • правила переносу частин слова
 • написання слів іншомовного походження
Лексика та фразеологія
 • багатозначні та однозначні слова
 • омоніми
 • пряме і переносне значення слів
 • синоніми
 • антоніми
 • загальновживані слова
 • професійна лексика
 • діалектні та професійні слова
 • власне українські слова
 • застарілі слова
 • неологізми
 • стійкі словосполучення
Словотвір
 • твірна основа
 • способи словотворення, їх різновиди
 • зміни приголосних при творенні слів морфологічним способом
 • написання складних, складноскорочених слів
Морфологія
 • іменник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль
 • типи відмін іменників, поділ на групи
 • написання відмінкових закінчень іменників (найскладніші випадки)
 • способи творення іменників
 • написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен, по батькові
 • прикметник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль
 • прикметники якісні, відносні і присвійні
 • ступені порівняння прикметників, їх творення
 • написання присвійних прикметників
 • написання відмінкових закінчень прикметників (найскладніші випадки)
 • написання прізвищ і географічних назв прикметникового походження
 • числівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль, розряди числівників за значенням
 • відмінювання та написання числівників
 • займенник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль, розряди займенників за значенням
 • відмінювання і написання займенників
 • дієслово, його значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль
 • дієслова перехідні та неперехідні
 • види дієслів
 • способи творення дієслів
 • дієприкметник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль
 • творення дієприкметників
 • написання дієприкметників
 • написання не з дієприкметниками
 • дієприслівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль
 • творення та написання не з дієприслівниками
 • прислівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль
 • ступені порівняння прислівників
 • способи творення прислівників
 • не, ні у прислівниках
 • написання н, нн у прислівниках
 • написання прислівників
 • прийменник як частина мови
 • вживання прийменників з іменниками у відповідних відмінках
 • особливості вживання прийменників у (в), з (із, зі)
 • написання прийменників
 • сполучник як частина мови
 • прості та складні сполучники
 • написання сполучників
 • сполучники сурядності та підрядності
 • частка як частина мови
 • формотворчі частки
 • заперечні та модальні частки
 • вигук як частина мови
 • значення вигуків
 • написання вигуків
 • розділові знаки при вигуках
Синтаксис
 • просте речення
 • відмінність словосполучення від речення; словосполучення як складова частина речення
 • способи зв'язку та порядок слів у словосполученні і реченні
 • інверсія
 • логічний наголос
 • типи речень за їх значенням
 • члени речення (підмет, присудок простий і складений, додаток, означення, обставина) і способи їх вираження
 • дві групи речень з одним головним членом; неповні речення
 • однорідні члени речення
 • узагальнюючі слова при однорідних членах речення
 • розділові знаки між однорідними членами та в реченнях з узагальнюючими словами
 • звертання, вставні слова і вставні речення, розділові знаки при них
 • речення з відокремленими членами (означеннями, прикладками, обставинами); розділові знаки при них
 • уточнюючі члени речення
 • складне речення
 • типи складного речення
 • складносурядні речення, розділові знаки в них
 • види підрядних речень
 • складнопідрядні речення з кількома підрядними
 • безсполучникові складні речення, розділові знаки в них
 • складні речення з різними видами зв'язку: сполучниковим і безсполучниковим
 • пряма і непряма мова
 • розділові знаки при прямій і непрчмій мові
Культура мови і стилістика
 • поняття про стилістику як науку про стилі літературної мови
 • стилі мови, їх основні ознаки
 • засоби милозвучності мови
 • лексичні, фразеологічні та граматичні синоніми
Правила
Пошук
Реклама
Порадити наш сайт

Опитування
Чи знадобився Вам електронний збірник диктантів?
Всього відповідей: 2016
Вхід
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031